آبان آسا

اسم نوزاد دختر با الف

آبان آسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبان آسا

فارسی

معنای اسم آبان آسا

مانند آبان‎، آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات