آبان داد

اسم نوزاد دختر با الف

آبان داد یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبان داد

فارسی

معنای اسم آبان داد

کسی که در آبان متولد شده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات