آبان دخت

اسم نوزاد دختر با الف

آبان دخت یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبان دخت

فارسی

معنای اسم آبان دخت

دختری که در آبان به دنیا آمده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات