آبان فام

اسم نوزاد دختر با الف

آبان فام یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبان فام

فارسی

معنای اسم آبان فام

به رنگ آبان، کسی که رنگ چهره اش زرد است

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات