آبلوج

اسم نوزاد دختر با الف

آبلوج یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبلوج

فارسی

معنای اسم آبلوج

قند سفید، قند مکرر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات