آبناز

اسم نوزاد دختر با الف

آبناز یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبناز

فارسی

معنای اسم آبناز

نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست

زنی پر ناز و کرشمه همانند آب، نام روستایی در استان کرمان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات