آبنوش

اسم نوزاد دختر با الف

آبنوش یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبنوش

فارسی

معنای اسم آبنوش

آب گوارا، نام زنی در منظومه ویس و رامین

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات