آبگینه

اسم نوزاد دختر با الف

آبگینه یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آبگینه

فارسی

معنای اسم آبگینه

شیشه، زجاج، بلور، آینه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات