آترا

اسم نوزاد دختر با الف

آترا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آترا

فارسی

معنای اسم آترا

آذرین، آتشین (به مجاز) سرخ رو و زیبارو

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات