آذر خاتون

اسم نوزاد دختر با الف

آذر خاتون یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آذر خاتون

فارسی

معنای اسم آذر خاتون

بانوی آتش

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات