آراسته

اسم نوزاد دختر با الف

آراسته یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آراسته

فارسی

معنای اسم آراسته

آرایش شده، زینت و زیور داده شده

کسی که افزون بر ظاهر مرتب دارای صفت های خوب اخلاقی هم باشد

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات