آرمیتا

اسم نوزاد دختر با الف

آرمیتا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آرمیتا

اوستایی-پهلوی

معنای اسم آرمیتا

 آرامش یافته، الهه ی نعمت

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات