آرنیکا

اسم نوزاد دختر با الف

آرنیکا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آرنیکا

فارسی

معنای اسم آرنیکا

آریایی نیک پندار، آریایی نیک خو، نام یک گیاه دارویی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات