آریانا

اسم نوزاد دختر با الف

آریانا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آریانا

فارسی

معنای اسم آریانا

منسوب به آریا، آریایی، نامی است که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریایی ها داده بودند، دختر سرزمین آریایی ها، شقایق وحشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات