آریسا

اسم نوزاد دختر با الف

آریسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آریسا

فارسی

معنای اسم آریسا

رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات