آریسا

اسم نوزاد دختر با الف

آریسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آریسا

فارسی

معنای اسم آریسا

ترکیب آری به معنای آریایی و سا (پسوند شباهت)

نجیب زاده آریایی، رنگین کمان، به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات