آزاد دخت

اسم نوزاد دختر با الف

آزاد دخت یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آزاد دخت

فارسی

معنای اسم آزاد دخت

دختر آزاده و نجیب و اصیل، دختر شاد و سرافراز

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات