آسا

اسم نوزاد دختر با الف

آسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آسا

فارسی

معنای اسم آسا

زیور مایه زیبایی و آرایش، آسودن، آسایش دهنده، وقار، ثبات، آراینده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات