آسنا

اسم نوزاد دختر با الف

آسنا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آسنا

اوستایی

معنای اسم آسنا

آسمان پاک، روشنایی درونی و سرشت مادرزادی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات