آفاق

اسم نوزاد دختر با الف

آفاق یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آفاق

عربی

معنای اسم آفاق

کرانه های آسمان جهان هستی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات