آلوگونه

اسم نوزاد دختر با الف

آلوگونه یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آلوگونه

فارسی

معنای اسم آلوگونه

نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گونه هایش به آلو می ماند،

دختر زیبا و به اصطلاح سرخ و سفید

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات