آلیسا

اسم نوزاد دختر با الف

آلیسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آلیسا

فارسی

معنای اسم آلیسا

ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات