آمستریس

اسم نوزاد دختر با الف

آمستریس یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آمستریس

فارسی

معنای اسم آمستریس

 برادر زاده ی داریوش سوم، زن خشایارشاه، دختر اردشیر دوم، از اسامی کهن ایرانی،

نام مادر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات