آمیتریس

اسم نوزاد دختر با الف

آمیتریس یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آمیتریس

اوستایی-پهلوی

معنای اسم آمیتریس

شاکر، دختر داریوش هخامنشی و همسر خشایارشا

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات