آناشید

اسم نوزاد دختر با الف

آناشید یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آناشید

ترکی

معنای اسم آناشید

 مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات