آنیسا

اسم نوزاد دختر با الف

آنیسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آنیسا

یونانی

معنای اسم آنیسا

مانند عشق

آن در عرفان به معنای عشق + ی میانوند و سا به معنای شباهت

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات