آنیس

اسم نوزاد دختر با الف

آنیس یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آنیس

یونانی

معنای اسم آنیس

مقاومت و اعتراض، انیسون

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات