آونگ

اسم نوزاد دختر با الف

آونگ یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آونگ

فارسی

معنای اسم آونگ

نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات