آون

اسم نوزاد دختر با الف

 آون یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آون

فارسی

معنای اسم آون

نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات