آویز

اسم نوزاد دختر با الف

آویز یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آویز

فارسی

معنای اسم آویز

گوشواره ، دستبند و مانند آن می آویزند، هر چیز کوچک و گران قیمت از نوع فلزهای قیمتی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات