آویسا

اسم نوزاد دختر با الف

آویسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آویسا

فارسی

معنای اسم آویسا

مرکب از آو= آب+ ی (پسوند نسبت)+ سا (پسوند شباهت)
مانند آب، همانند آب پاک، روشن و با صفا.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات