آپامه

اسم نوزاد دختر با الف

آپامه یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آپامه

فارسی

معنای اسم آپامه

خوش رنگ، (در اعلام) نام دختر “شپی تارمن” سردار ایرانی که سلکوس به فرمان اسکندر باوی (آپامه) ازدواج کرد. نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوکوس

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات