آپام

اسم نوزاد دختر با الف

آپام یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آپام

فارسی

معنای اسم آپام

 نام دختر اردشیر دوم و زن فرناباذ، نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات