آگاه دخت

اسم نوزاد دختر با الف

آگاه دخت یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آگاه دخت

فارسی

معنای اسم آگاه دخت

دختر آگاه، دختر مطلع، بانوی باخبر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات