آیتا

اسم نوزاد دختر با الف

آیتا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آیتا

فارسی

معنای اسم آیتا

مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی، مانند ماه، دختر زیبا رو، دختری که مانند ماه درخشان و زیبا است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات