آیسودا

اسم نوزاد دختر با الف

آیسودا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز شود.

ریشه ی اسم آیسودا

ترکی

معنای اسم آیسودا

 مرکب از آی (ماه) و سو (آب).
سایه ماه در آب، تلالو نور ماه در آب، (به مجاز) زیبارو و با طراوت.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات