آیما

اسم نوزاد دختر با الف

آیما یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم آیما

فارسی، ترکی

معنای اسم آیما

(آی = ماه + ما = مخفف ماه )، ماه رو، (به مجاز) زیبا رو، ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا،

دختر خوش چهره

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات