إلیسا

اسم نوزاد دختر با الف

إلیسا یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم إلیسا

فارسی، عربی

معنای اسم إلیسا

 بانی و ملکه ی افسانه ای کارتاژ [از سرزمین های شمالی افریقا که جمعی از مهاجر نشینان فنیقیه بنا نهادند (در حدود 880 قم) ] که دختر شاه صدر بود و گویند اَلیسا نام داشت، دختری که مانند گل انار لطیف است، مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات