اقدس

اسم نوزاد دختر با الف

اقدس یکی از اسامی دخترانه است که با الف آغاز می شود.

ریشه ی اسم اقدس

عربی

معنای اسم اقدس

مقدس تر، منزه تر، پاک تر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات