بیژه

اسم نوزاد دختر با ب

بیژه یکی از اسامی دخترانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم بیژه

فارسی

معنای اسم بیژه

ویژه خالص

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات