برکت

اسم نوزاد دختر با ب

برکت یکی از اسامی دخترانه است که با ب آغاز می شود.

ریشه ی اسم برکت

عربی

معنای اسم برکت

فراوانی وبسیاری و رونق مبارک بودن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات