تابش

اسم نوزاد دختر با ت

تابش یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تابش

فارسی

معنای اسمتابش

تابیدن، درخشش، (اسم) روشنایی و گرمی آفتاب یا آتش، فروغ، پرتو

3 2 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات