تابنده

اسم نوزاد دختر با ت

تابنده یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تابنده

فارسی

معنای اسم تابنده

روشنایی دهنده، تابان، درخشنده، درخشان، تاب دهنده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات