تافته

اسم نوزاد دختر با ت

تافته از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تافته

فارسی

معنای اسم تافته

گداخته درخشنده و تابناک

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات