تاکدخت

اسم نوزاد دختر با ت

تاکدخت  از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تاکدخت

فارسی

معنای اسم تاکدخت

درخت انگور

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات