ترکان

اسم نوزاد دختر با ت

ترکان یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم ترکان

ترکی

معنای اسم ترکان

عنوانی مخصوص زنان اشراف

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات