تمنا

اسم نوزاد دختر با ت

تمنا از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تمنا

فارسی

معنای اسم تمنا

آرزو خواستن چیزی معمولا همراه با با فروتنی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات