تنسگل

اسم نوزاد دختر با ت

تنسگل  از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تنسگل

فارسی

معنای اسم تنسگل

 میوه ایست شبیه به گوجه و رسیده آن سرخ رنگ باشد و آنرا آلوقیسی گویند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات