توراندخت

اسم نوزاد دختر با ت

توراندخت یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم توراندخت

فارسی

معنای اسم توراندخت

نام دختر خسرو پرویز، درخت تورانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات