توران

اسم نوزاد دختر با ت

توران یکی از اسامی دخترانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم توران

اوستایی

معنای اسم توران

(در قدیم) قلمرو فرمانروایی تورانی ها در شاهنامه و آثار کهن دیگر شامل محدودهای آن سوی آمودریا (جیحون )

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات